Boks to nasza wspólna pasja

 
Patronat medialnyBabilon Promotion - organizacja gale boksu, sporty walki, wynajem ring, oświetlenie LCD, boks, wynajem ringu, obsługa gal boksu i sztuk walki

 fightklub

Pobierz pasek ringpolska.pl

Kto jest online?

Odwiedza nas 6454 gości oraz 33 użytkowników.

Chris Algieri (20-0, 8 KO) będzie musiał zwakować wywalczony w czerwcu tytuł mistrza świata WBO wagi junior półśredniej przed przystąpieniem do zaplanowanej na 22 listopada walki z Mannym Pacquiao (56-5-2, 38 KO). Pojedynek pięściarzy odbędzie się w kategorii półśredniej, a stawką będzie należący do Filipińczyka tytuł mistrza świata tej samej organizacji.

World Boxing Organization w tej sytuacji do walki o wakujący pas wyznaczy dwóch najwyżej notowanych zawodników w rankingu - aktualnie są nimi Argentyńczyk Lucas Matthysse i Rosjanin Rusłan Prowodnikow, który właśnie w czerwcu stracił pas na rzecz Algierego.

Spotkaniem z dziennikarzami w Nowym Jorku Manny Pacquiao (56-5-2, 38 KO) i Chris Algieri (20-0, 8 KO) zakończyli promocję zaplanowanej na 22 listopada walki, która będzie głównym wydarzeniem gali w Makao. Filipińczyk i Amerykanin w trakcie trasy promocyjnej odwiedzili kilka miast w Azji oraz USA.

Jeden z najlepszych pięściarzy świata bez podziału na kategorie wagowe Manny Pacquiao (56-5-2, 38 KO) zdradził w rozmowie z Secondsout.com, że nie rozmawiał z nikim od kilku miesięcy w sprawie potencjalnej walki z Floydem Mayweatherem Jr (46-0, 26 KO). Promujący Filipińczyka Bob Arum przekonywał niedawno, że pięściarze nawet dwukrotnie mogą spotkać się w ringu w przyszłym roku.

- Nie rozmawiałem z nikim z jego obozu od kilku miesięcy, obecnie nie toczą się negocjacje w sprawie tej walki, ale dobieraniem rywali zajmuje się mój promotor - skomentował "Pac Man", który jest przychylnie nastawiony do pomysłu walki z królem wagi junior półśredniej Dannym Garcią (29-0, 17 KO).

- Nie mam nic przeciwko walce z Dannym Garcią, to bardzo dobry pięściarz i pojedynek z nim byłby na pewno ciekawy dla kibiców - mówi Pacquiao, który na ring wróci 22 listopada, krzyżując rękawice z Amerykaninem Chrisem Algierim (20-0, 8 KO).

Powoli dobiega końca trasa promująca zaplanowaną na 22 listopada walkę pomiędzy Mannym Pacquiao (56-5-2, 38 KO) i Chrisem Algierim (20-0, 8 KO). Aktualni mistrzowie świata WBO kategorii półśredniej i junior półśredniej odwiedzili Los Angeles, gdzie "Pac Manem" rozpoczął rzutem mecz ligi MLB z udziałem miejscowej drużyny Dodgers. Pięściarze zakończą serię spotkań z kibicami i mediami w Nowym Jorku.

Jedyny w historii boksu czempion ośmiu kategorii wagowych Manny Pacquiao (56-5-2, 38 KO) i Chris Algieri (20-0, 8 KO) po kilku dniach spędzonych w Azji, przenieśli się do USA, gdzie również promują zaplanowaną na 22 listopada, która będzie głównym wydarzeniem gali w Makau. Filipińczyk i Amerykanin pojawili się wczoraj w San Francisco na meczu ligi MLB z udziałem miejscowej drużyny Giants.

Manny Pa­cqu­iao (56-5-2, 38 KO), przy­go­to­wu­ją­cy się do walki z Chri­sem Al­gie­rim (20-0, 8 KO), przy­znał, że nie czeka już na po­ten­cjal­ną walkę wszech cza­sów z Floy­dem May­we­athe­rem Jr (46-0, 26 KO). - Szko­da tra­cić czas - za­pew­nia­ją osoby z obozu le­wo­ręcz­ne­go czem­pio­na.

Uro­dzo­ny w Ki­ba­we pię­ściarz spo­tkał się w po­nie­dzia­łek z przed­sta­wi­cie­la­mi me­diów w chiń­skim Makau i roz­ma­wiał na temat star­cia z Al­gie­rim a także o naj­bliż­szej przy­szło­ści. - Jesz­cze raz, kto? - za­żar­to­wał Fi­li­piń­czyk, kiedy za­py­ta­ny go o Floy­da. - O moż­li­wość, czy w ogóle doj­dzie do tego za­py­taj­cie jego przed­sta­wi­cie­li. My mo­że­my za­bok­so­wać kie­dy­kol­wiek, gdzie­kol­wiek - przy­znał 35-la­tek. W po­dob­nym tonie wy­po­wia­dał się tre­ner Pac Mana Fred­die Roach.

- Nie mo­że­my tra­cić czasu, cze­ka­jąc na May­we­athe­ra. Zro­bi­li­śmy do­słow­nie wszyst­ko, aby do­szło do tego po­je­dyn­ku, je­ste­śmy prze­cież do­stęp­ni, jeśli tylko byłby chęt­ny. Ale nie mo­że­my po pro­stu sie­dzieć i cze­kać na jego ruch, chce­my, aby Manny wal­czył - przy­znał Roach.

Na temat nie­ma­ją­ce­go żad­nej po­raż­ki na za­wo­do­wym ringu "Pięk­ni­sia" wy­po­wie­dział się też pro­mo­tor Pa­cqu­iao Bob Arum. - My, mając pod­pi­sa­ną umowę z HBO mu­si­my się do­ga­dać z re­pre­zen­tu­ją­cą jego in­te­re­sy sta­cją Show­ti­me. Je­że­li tylko bę­dzie obo­pól­na chęć, to wtedy mamy już tylko mały krok od do­ga­da­nia się. Na szczę­ście za­wsze mo­że­my zor­ga­ni­zo­wać walkę Ma­rqu­ez-Pa­cqiao w przy­szłym roku - za­zna­czył 82-let­ni no­wo­jor­czyk.

Mistrz świa­ta w ośmiu kategoriach wagowych z Al­gie­rim zmierzy się 23 li­sto­pa­da w Macau wła­śnie, a staw­ką tego po­je­dyn­ku bę­dzie trzy­ma­ny przez Ame­ry­ka­ni­na pas fe­de­ra­cji WBO w wadze pół­śred­niej.

Dzisiaj od spotkania z mediami w Makau jeden z najlepszych pięściarzy świata bez podziału na kategorie wagowe Manny Pacquiao (56-5-2, 38 KO) i Chris Algieri (20-0, 8 KO) rozpoczęli promocję walki zaplanowanej na 22 listopada. Jutro pięściarze spotkają się na kolejnej konferencji prasowej, tym razem w Szanghaju. 

- Historia Algierego pokazuje, że ciężko pracą można dojść na szczyt - mówił Manny Pacquiao (56-5-2, 38 KO) podczas pierwszej konferencji prasowej promującej zaplanowaną na 22 listopada walkę z mistrzem świata WBO wagi junior półśredniej Chrisem Algierim (20-0, 8 KO). Filipińczyk bardzo komplementował swojego amerykańskiego rywala.

- Ta walka na pewno będzie dla mnie dużym wyzwaniem, wystarczy spojrzeć na warunki fizyczne jakimi dysponuje Algieri. Jest wysoki i wie jak to wykorzystać w ringu - przekonuje "Pac Man".

- Algieri walczył niesamowicie z Prowodnikowem, podziwiam jego inteligencję w ringu i przygotowanie fizyczne. On może być najmądrzejszym i najlepiej przygotowanym pięściarzem, z którym do tej pory walczyłem. Ciężko jednak pracowałem, żeby odzyskać tytuł WBO wagi półśredniej i zamierzam go obronić - zapowiada Pacquiao, którego pas World Boxing Organization w kategorii do 147 funtów będzie stawką pojedynku z nowojorczykiem.

- Zasłużyłem na to, by tutaj być! - mówił dziś w Makao Chris Algieri (20-0, 8 KO) na pierwszej konferencji prasowej anonsującej jego walkę z Mannym Pacquiao (56-5-2, 38 KO). Pojedynek zostanie rozegrany 22 listopada.

- Przelewałem krew dla tej walki, trenowałem do niej całe życie. Ta szansa to dla mnie wszystko! - zapewniał Amerykanin, który w czerwcu nieoczekiwanie pokonał Rusłana Prowodnikowa.

- Przygotuję się najlepiej jak będę mógł. Dam z siebie absolutnie wszystko, tak jak to pokazałem w mojej poprzednim występie i każdym wcześniejszym! - oświadczył Algieri.

Jeden z najlepszych pięściarzy świata bez podziału na kategorie wagowe Manny Pacquiao (56-5-2, 38 KO) i Chris Algieri (20-0, 8 KO) spotkali się dzisiaj w Makau na oficjalnej konferencji prasowej rozpoczynającej trasę promocyjną gali zaplanowanej na 22 listopada. Stawką pojedynku będzie należący do Filipińczyka tytuł mistrza świata WBO wagi półśredniej.

Poniedziałkową konferencją prasową w Makao Manny Pacquiao (56-5-2, 38 KO) i Chris Algieri (20-0, 8 KO) rozpoczną trasę promującą zaplanowaną na 22 listopada walkę pięściarzy. W kolejnych dniach Filipińczyk oraz Amerykanin pojawią się także w Szanghaju, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, a wszystko zakończy się spotkaniem z mediami w Nowym Jorku.

W ciągu dwunastu dni "Pac Man" i Algieri przemierzą ponad 40 tysięcy kilometrów. Filipińczyk jest aktualnym mistrzem świata WBO wagi półśredniej, z kolei Algieri dzierży tytuł mistrzowski tej samej federacji w kategorii junior półśredniej.

ISSN: 2082-9760

Najnowsze komentarze

Zapraszamy: